Zložený úrok

Zložený úrok - je najčastejšia forma úročenia, používaná v bankách. Napr. v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina), ale aj úroky vzniknuté z predchádzajúcich období.

Príklad zloženého úročenia pri 2 ročnom vklade.

Základný vklad (tzv. istina) = 100 €

úroková sadzba = 10 % p.a.

úroky vrátane istiny po 1 roku = 110 € (100 € istina + 0,1 x 100)

istina úrok 1.rok úrok 2. rok úrok z úroku úroky vrátane istiny po 2. roku = 121 € ( 100 + 0,1 x 100 + 0,1 x 100 + 0,1 x 10 )