Vinkulácia

Vinkulácia - je blokácia peňazí na účte klienta, v prospech banky alebo iného subjektu.