Veriteľ

Veriteľ - je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla klientovi ─ dlžníkovi na stanovenú dobu peňažné prostriedky