Úroková sadzba

Úroková sadzba - je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná ako pomer úroku a vkladu.