Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti - je poistenie, pri ktorom má poistený právo, aby poisťovňa za neho zaplatila škodu, ktorú on spôsobil niekomu inému ( napr. pri vytopení susedov).