p.a. (Per annum)

p.a. (Per annum) je skratka používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a sporení a znamená „za rok“. Napríklad: pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 5 % z vložených peňazí.