Nominálna úroková miera

Nominálna úroková miera - je bežná úroková miera, uvedená v zmluve alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie. Nominálnu úrokovú mieru označujeme skratkou v závislosti od dĺžky periódy. Ročná nominálna úroková miera sa označuje skratkou p.a. čo značí per annum. Mesačná nominálna úroková miera = p.m. čo značí per mensem.