Kreditná karta

Kreditná karta predstavuje formu úveru, keď banka prostredníctvom platobnej karty poskytuje klientovi príležitosť získať úverové peniaze. Kreditná karta nie je nijak naviazaná na bežný účet (na rozdiel od debetnej platobnej karty), lebo klient nevyužíva vlastné zdroje, ale peniaze od banky. Môže byť zahrnutá v balíku, ktorý vám banka poskytne k účtu, alebo o ňu môžete požiadať v ktorejkoľvek banke. Pri vydaní kreditnej karty skúma banka bonitu klienta (vyžaduje potvrdenie o príjme, alebo skúma obraty na účte).

Pri štandardných podmienkach majú kreditné karty tzv. bezúročné obdobie, počas ktorého sa neplatia úroky. To býva v závislosti od banky a produktu 30, 40 alebo 52 dní. Ak klient vráti sumu, ktorú s kreditnou kartou využil, do konca bezúročného obdobia, nezaplatí z požičanej sumy žiaden úrok.

Po uplynutí tohto obdobia sú však úroky priemerne 20 % p. a. Banka pošle klientovi každý mesiac výpis z kartového účtu za predošlý mesiac spolu so sumou, ktorú musí klient zaplatiť. Zaplatiť dlh na kreditnej karte je možné jednorazovo alebo v splátkach (pri podpise zmluvy si klient určí minimálnu výšku splátky).