Intervencia

Intervencia je čin, ktorý väčšinou používajú poisťovne keď nie sú dostatočné informácie, prípadne iné okolnosti zo strany klienta, ktoré zabraňujú uzavretiu poistnej zmluvy. V intervencii sa zároveň poisťovňa vyjadruje k úpravám poistných podmienok, ktoré môže klient akceptovať alebo odmietnúť, prípadne upraviť zmluvu.