Fond ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov - je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností, súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, a to sú najmä:

V súčasnosti sú vklady v bankách v SR a v ďalších krajinách EÚ chránené jednotne do výšky 100 000 EUR. Z toho dôvodu nie je účastníkom systému ochrany vkladov žiadna pobočka zahraničnej banky.