Finančný sprostredkovateľ

Finančný sprostredkovateľ - je osoba, ktorá sprostredkuje zmluvy so zmluvnými spoločnosťami.  Finančný sprostredokovateľ musí mať na vykonávanie činnosti povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.