Finančná rezerva

Finančná rezerva - je obnos prostriedkov, ktorý pokryje krátkodobý výpadok príjmu alebo krátkodobé zvýšené výdavky.