Disponent

Disponent - je osoba, ktorá je oprávnená nakladať s prostriedkami na bežnom účte. Nemusí byť majiteľom účtu.