Zrážky zo mzdy

Zrážky zo mzdy - sumy, ktoré zamestnávateľ odpočíta zamestnancovi z čistej mzdy (napr. príspevok na Doplnkové dôchodkové sporenie, exekúcia alebo dobrovoľné splátky úverov).