Znalecký posudok

Znalecký posudok je posudok vyhotovený súdnym znalcom z odboru stavebníctva, odvetvia oceňovania nehnuteľností, v ktorom sa stanovuje úradná cena nehnuteľnosti. Musí byť vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.