Zmluva

Zmluva je právne záväzný akt medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami.