Zmiešané fondy

Zmiešané fondy ukladajú peniaze podielnikov na rôznych trhoch a do rôznych aktív s rôznym podielom akcií a dlhopisov vo svojom portfóliu. Zmiešané fondy investujú ako už napovedá samotný názov do rôznych nástrojov tak kapitálového ako aj peňažného trhu. Zmiešané fondy sú obvykle menej rizikové ako čisto akciové fondy.