Vyvážená investičná stratégia

Vyvážená stratégia je spôsob riadenia investícii správcovskou spoločnosťou, kedy investujeme do finančných nástrojov a aktív za účelom dosiahnutia rastu hodnoty investície pri primeranom investičnom riziku. Vyvážená stratégia je preto definovaná veľmi širokou diverzifikáciou portfólia aktív. V tejto stratégií sa využíva ako podkladové aktíva portfólia často široký rozsah cenných papierov od hotovosti, zmeniek, cez štátne a korporátne dlhopisy až po akcie, akciové indexy, komodity či nehnuteľnosti.