Volatilita

Volatilitou v zásade označujeme výkyvy investície od predpokladaného vývoja alebo kolísanie kurzov finančných nástrojov. Čím dochádza k väčším a častejším výkyvom kurzov, tým hovoríme o vyššej volatilite. Pre rôzne investičné nástroje kapitálového trhu je charakteristická iná volatilita. Napríklad akcie majú vyššiu volatilitu ako dlhopisy.