Výdavky

Výdavky sú platby za tovary a služby vrátane stálych výdavkov a premenných nákladov v domácnosti. V podnikaní ide o úbytok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov, ktoré súvisia s nákupom dlhodobého a krátkodobého majetku a služieb, potrebných na podnikateľskú činnosť.