Trojuholník investovania

Trojuholníkom investovania sa často označuje vzťah medzi základnými parametrami investície, a síce vzťah medzi výnosom, rizikom a likviditou. Základné pravidlo investovania hovorí že medzi rizikom a výnosom existuje tzv. priama úmera. To znamená, že ak chce investor dosiahnuť vyšší výnos z investície musí podstúpiť aj vyššie riziko, ktoré je spojené s danou investíciou. V prípade ak je riziko konštantné a investor má záujem na dosiahnutí vyššieho očakávaného výnosu musí väčšinou počítať s nižšou likviditou svojej investície. Dobrým príkladom predchádzajúceho tvrdenia je napr. termínový vklad v tej istej banke.