Správa aktív

Správu aktív (zvereného majetku) alebo Asset management vykonávajú na finančnom trhu správcovské spoločnosti. Tie spravujú zverený majetok za účelom dosiahnutia zisku, najčastejšie investovaním prostriedkov cez podielové fondy.