Spotrebný úver

Spotrebný úver je určený predovšetkým na nákup spotrebného tovaru. Môže to byť tovar (služby) na rekonštrukciu bývania, zariadenie domácnosti, nákup elektrospotrebičov, auta, ale aj študijný alebo pracovný pobyt. Spotrebné úvery môžu byť účelové a bezúčelové.

V prípade účelového úveru musí klient preukázať, že poskytnuté finančné prostriedky naozaj využil na konkrétny stanovený účel (napr. nákup automobilu, štúdium).

V prípade bezúčelového úveru si klient požičia finančné prostriedky bez bližšieho určenia, t. j. banku nezaujíma, na čo klient peniaze potrebuje. Bezúčelové úvery majú spravidla vyššiu úrokovú sadzbu ako účelové. Na získanie spotrebného úveru musí klient preukazovať schopnosť jeho splácania svojím príjmom. Spotrebné úvery sa splácajú anuitne, t. j. rovnakou splátkou celé obdobie.

Splatnosť spotrebných úverov sa pohybuje v rozmedzí od 6 mesiacov do 10 rokov.