Sporenie (Investícia)

Sporenie je pravidelné odkladanie časti príjmu za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa. Napríklad na vytvorenie rezervy, nasporenie konkrétnej sumy potrebnej na kúpu tovaru alebo služby (auto, dovolenka, dôchodok…), alebo na ďalšie investovanie.