SWIFT kód

SWIFT kód (BIC kód) - unikátny identifikačný kód banky. Jeho prostredníctvom sa dokáže jednak každá banka identifikovať, ale kód slúži aj na detekciu (zisťovanie) jednotlivých finančných operácií. Tento kód sa najčastejšie skladá z 8 až 11 znakov.

Každý SWIFT kód v sebe obsahuje informácie ako: kód banky; kód krajiny, v ktorej banka pôsobí a v ktorej má sídlo; kód miesta, v ktorom je sídlo banky; prípadne aj doplnkový kód (môže ísť o kód pobočky, nebýva vždy súčasťou SWIFT kódu).