Realitné fondy

Realitné fondy sú charakteristické tým, že investície v rámci ich portfólia sú orientované predovšetkým na spoločnosti zaoberajúce sa realitami a developerstvom. Výnosy realitných fondov sú tak naviazané na vývoj v oblasti realitných trhov. Realitný fond investuje prevažne do nehnuteľností a majetkových účastí v realitných spoločnostiach.