Reštrukturalizácia úveru

Reštrukturalizácia úveru - pri dočasných finančných problémoch má klient možnosť požiadať banku o reštrukturalizáciu úveru. Cieľom je dosiahnuť buď zníženie, alebo odklad splátok či predĺženie lehoty splatnosti úveru.