Rastová investičná stratégia

Rastová stratégia je spôsob riadenia investícii správcovskou spoločnosťou, kedy investujeme do spoločností s veľkým potenciálom rastu a vyšším očakávaným zhodnotením vložených prostriedkov. Investor preferuje čo najvyšší rast hodnoty investície aj pri vysokom riziku. V tejto stratégií sa využívajú ako podkladové aktíva portfólia najmä akcie, akciové indexy, komodity či nehnuteľnosti, ale aj dlhopisy s dlhou dobou splatnosti.