Pokladničná poukážka

Pokladničná poukážka je dlhový cenný papier, ktorý má podobné charakteristiky ako dlhopis, ale má kratšiu splatnosť, zvyčajne do 1 roka. Pokladničné poukážky väčšinou vydávajú štáty alebo centrálne banky.