Poistná doba

Poistná doba je doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté.