Poistka

Poistka je písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy.