Poistenie verejné

Poistenie verejné ide o povinné poistenie, kde okruh poistencov a aj výšku poistného upravuje zákon. Hlavnými 12 druhmi verejného poistenia sú sociálne poistenie realizované Sociálnou poisťovňou a zdravotné poistenie realizované zdravotnými poisťovňami. Verejné poistenie je organizované ako povinné poistenie na princípe solidarity.