Poisťovateľ (Poisťovňa)

Poisťovateľ - právnická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, v súlade s platnou legislatívou.