Platobná neschopnosť

Platobná neschopnosť je neschoponosť dlžníka splácať dlhy svojim veriteľom.

V zásade rozlišujeme dva tipy platobnej neschopnosti: