Osobný rozpočet

Osobný rozpočet zobrazuje priebežný stav finančných prostriedkov usporiadaných vo forme príjmov a výdavkov a ich rozdiel. Najvhodnejšie je rozpočet zostavovať na mesačnej báze, keďže väčšina príjmov a pravidelných výdavkov sa opakuje v mesačných intervaloch.