Opcia

Opcia je návrh (ponuka) strany A na uzavretie zmluvy so stranou B, ktorý je po istý stanovený čas stranou A neodvolateľný. (opčná zmluva) - v podstate záväzná ponuka, ktorá má formu predbežnej zmluvy. V jednoduchosti je opcia právo kúpiť alebo predať cenný papier, komoditu, plodinu alebo akciový index za danú cenu.