Nástroje finančného trhu

Finančný trh a deje na ňom sa odohrávajúce, možno rozdeliť na štyri hlavné oblasti:

Každej z týchto oblastí sú vlastné nástroje, ktoré sa v nej využívajú. Tak napríklad nástrojom sporenia je dôchodkové sporenie, investovania sú cenné papiere, požičiavania napríklad hypotekárny úver a poistenia buď rizikové alebo životné poistenie.