Národná Banka Slovenska

Národná Banka Slovenska (NBS) - Centrálna banka Slovenskej republiky. Jej hlavnou úlohou je udržiavanie cenovej stability. Od 10. júna 2013 plní aj funkciu jednotného kontaktného miesta pre podania spotrebiteľov voči tzv. dohliadaným subjektom (banky, poisťovne a pod.).