Likvidita (investície)

Likvidita alebo v preklade Dostupnosť investície. Označuje nám schopnosť premeny finančného nástroja na hotovosť pri minimálnych finančných a časových nákladoch. Jednoducho sa dá povedať, že likvidita je to ako rýchlo je možné cenný papier premeniť na hotové peniaze. Vo všeobecnosti platí, že cenné papiere resp. finančné nástroje sú likvidnejšie než napr. nehnuteľnosti. Rovnako platí, že akcie obchodované na burze sú likvidnejšie než akcie, ktoré sa na burze neobchodujú.