Leasing

Leasing (slovensky Lízing) je prenájom výrobkov a výrobných prostriedkov na určité obdobie.