LIBOR

LIBOR – London Inter Bank Offered Rate je medzibanková referenčná sadzba, ktorá bola zavedená na londýnskom medzibankovom trhu. Je to teda sadzba za ktorú si banky navzájom požičiavajú voľné krátkodobé zdroje. LIBOR je referenčná úroková sadzba na GBP, USD a iné euromeny kótovaná každý pracovný deň v Londýne o 11. 00 hod. miestneho času.