Konzervatívna investičná stratégia

Konzervatívna stratégia (stratégia ochrany kapitálu) je spôsob riadenia investícii správcovskou spoločnosťou, kedy investujeme do finančných nástrojov a aktív za účelom ochrana hodnoty majetku pred znehodnotením (napríklad infláciou) a nejde nám o dosiahnutie čo najvyšších výnosov na investícií. Investor skôr preferuje minimálne riziko spojené s investíciou a očakáva aj rýchlu dostupnosť investovaných prostriedkov. Podkladové aktíva portfólia preto tvoria najmä nástroje peňažného trhu alebo cenné papiere s krátkou splatnosťou, napríklad hotovosť, termínované vklady, zmenky, pokladničná poukážka či krátkodobé a bezpečnejšie dlhopisy.