Konsolidácia úverov

Konsolidácia úverov predstavuje zlúčenie viacerých úverov do jedného. Konsolidácia spočíva v optimalizácii úverového zaťaženia dlžníka a znížení mesačných splátok úveru.