Kolektívne investovanie

V prípade kolektívneho investovania má individuálny investor istý podiel na kolektívnom portfóliu, ktoré je spolu vlastnené všetkými investormi, ktorí majú nejaký podiel na danom portfóliu. V praxi sa toto spoločné portfólio nazýva podielový fond, pričom každý jeho spolumajiteľ je označovaný ako podielnik. Podielové fondy sú základným nástrojom kolektívneho investovania.