Investor

Investor (alebo Sporiteľ) je osoba disponujúca dočasne voľnými finančnými prostriedkami, ktoré plánuje vložiť do finančných nástrojov finančného trhu.