Investičný horizont

Investičný horizont je definovaný ako obdobie počas ktorého nebudete potrebovať investované prostriedky, a počas ktorého budú peniaze investované v cenných papieroch alebo v iných aktívach. Podľa dĺžky investičného horizontu sa prispôsobia typy cenných papierov alebo iných aktív, ktoré sú vhodné na investovanie. V praxi poznáme krátkodobé horizonty merané v týždňoch až mesiacoch, strednodobé horizonty radovo od 2 do 5 rokov a dlhodobé investičné horizonty nad 5 rokov.