Investičný dotazník

Investičný dotazník - tvorí ho niekoľko otázok, pomocou ktorých finančná inštitúcia (najčastejšie správcovská spoločnosť) alebo finančný poradca zisťuje investičné zámery, rizikový profil klienta a ďalšie informácie, na základe čoho potom svojmu klientovi dokáže ponúknuť a zároveň odporučiť vhodný produkt alebo službu vyhovujúcu jeho požiadavkám/profilu.