Investičný cieľ

Investičný cieľ nám definuje základný cieľ investovania z pohľadu investora. V podstate sa jedná o definovanie toho, aký je očakávaný budúci výnos plynúci z investície. Investičným cieľom môže byť tak napr. zachovanie reálnej hodnoty dočasne voľných finančných prostriedkov (očakávané zhodnotenie je v takomto prípade na úrovni očakávanej budúcej inflácie). Investičným cieľom môže a u tzv. dynamickejších investorov (ochotných podstúpiť vyššie investičné riziko) aj býva zhodnotenie investície nad rámec očakávanej investície. O reálnom zhodnocovaní finančných prostriedkov hovoríme vtedy, ak sa investovaním dosiahne vyšší výnos ako je hodnota inflácie.