Investičné riziko

Investičné riziko je riziko, ktoré súvisí s investovaním na finančných trhoch a je spojené s každou investíciou a umiestnením financií na finančný trh za účelom dosiahnutia zisku. Miera a formy rizika sa líšia v závislosti od samotných finančných nástrojov, prostredníctvom ktorých je investícia realizovaná. Pod pojmom riziko pri investovaní chápeme, že investor nedosiahne predpokladaný výnos na svojej investícií, prípadne zaznamená na svojej investícií stratu. Investičné riziko sa dá minimalizovať dostatočnou diverzifikáciou investície.