Investičná stratégia

Investičná stratégia predstavuje konkrétny spôsob akým správcovské spoločnosti vykonávajú správu a riadenie zverených finančných prostriedkov klientmi pri investovaní do podielových fondov.

Zjednodušene povedané ide o spôsob, akým chce investor zhodnocovať svoj investované prostriedky a majetok. Usiluje pritom o maximalizáciu výnosov a minimalizáciu rizika, pričom ale zvažuje aj likviditu (dostupnosť investovaných prostriedkov) a iné faktory. (tzv. investičný trojuholník)

Investičné stratégie sa delia podľa miery investičného rizika pre klienta a zložením svojho podkladového portfólia aktív v zásade na: